Share:

Bích Phương, tên Tiếng Trung theo ngày sinh

Thời Cổ Đại, Trung Quốc từng thịnh hành kiểu đặt tên theo ngày tháng năm sinh. Cùng chúng mình thử xem nếu sinh ra thời đó thì tên bạn sẽ là gì nhỉ?
Ví dụ:
Ngày sinh của Tóc Tiên là : 25/06/1982 tên Tiếng Trung sẽ là Nhan Ngân Tư.
Ngày sinh của Bích Phương là 30/09/1989 vậy tên Tiếng Trung sẽ là Mạc Trúc Phi.
Hay ngày sinh của Sơn Tùng MTP là 05/07/1994 thì tên Tiếng Trung sẽ là Diệp Ngọc Thần.

Họ: số cuối cùng trong năm sinh chính là Họ của bạn trong Tiếng Trung:

0 : Liễu
1 : Đường
2 : Nhan
3 : Âu Dương
4 : Diệp
5 : Đông Phương
6 : Đỗ
7 : Lăng
8 : Hoa
9 : Mạc

Tháng sinh của bạn chính là Tên Đệm Tiếng Trung của bạn:

Tháng 1 : Lam
Tháng 2 : Thiên
Tháng 3 : Bích
Tháng 4 : Vô
Tháng 5 : Song
Tháng 6 : Ngân
Tháng 7 : Ngọc
Tháng 8 : Kỳ
Tháng 9 : Trúc
Tháng 10 : ( không có tên đệm )
Tháng 11 : Y
Tháng 12 : Nhược

Ngày sinh của bạn chính là Tên Tiếng Trung của bạn:

1 : Lam
2 : Nguyệt
3 : Tuyết
4 : Thần
5 : Ninh
6 : Bình
7 : Lạc
8 : Doanh
9 : Thu
10 : Khuê
11 : Ca
12 : Thiên
13 : Tâm
14 : Hàn
15 : Y
16 : Điểm
17 : Song
18 : Dung
19 : Như
20 : Huệ
21 : Đình
22 : Giai
23 : Phong
24 : Tuyên
25 : Tư
26 : Vy
27 : Nhi
28 : Vân
29 : Giang
30 : Phi
31 : Phúc

Share: