Share:

1. 橙子 – chéng zi – trái cam – orange
2. 百香果 – bǎi xiāng guǒ – trái chanh dây – passion fruit
3. 樱桃 – yīng táo – trái anh đào – cherry
4. 西瓜 – xī guā – dưa hấu – watermelon
5. 火龙果 – huǒ lóng guǒ – Trái thanh long – Dragon fruit
6. 黃皮 – huáng pí – quả hồng bì – Wampee; Clausena lansium
7. 樱桃番茄 – Yīngtáo fānqié – cà chua anh đào – cherry tomato
8. 西红柿 [xī hóng shì] ; 番茄 [fānqié] – cà chua – tomato
9. 罗马番茄 – Luó mǎ fān qié – Cà chua dài, cà chua lamã – Roma Tomato
10. 菠萝 – bō luó – trái dứa – pineapple

11. 山竹果 – Shānzhú guǒ – măng cụt – mangosteen
12. 香蕉 – Xiāngjiāo – trái chuối – banana
13. 鸭梨 – yā lí – trái lê bầu – duck pear
14. 荔枝 – Lìzhī – trái vải – lychee
15. 石榴 – shíliú – trái lựu – pomegranate
16. 越橘 – yuèjú – việt quất – blueberry
17. 李子 – lǐ zǐ – trái mận – plum
18. 无花果 – Wú huā guǒ – trái sung; trái vả
19. 芒果 – mángguǒ – xoài – mango
20. 金橘 – jīn jú – Kim quất – Kumwat

21. 草莓 – cǎo méi – trái dâu tây – strawberry

22. 柠檬- Níng méng – Trái chanh – Lemon
23. 鳄梨 – È lí – trái bơ – avocado
24. 杨桃 – Yáng táo Trái khế
25. 苹果 – píng guǒ Trái táo
26. 星蘋果 – xīng píng guǒ – trái vú sữa – star apple
27. 葡萄 – pú tao Trái nho
28. 哈密瓜 – hā mì guā – dưa lưới – Honeymelon
29. 榴莲果 – liú lián guǒ – trái sầu riêng – Durian
30. 梨 – lí – trái lê – Pear
31. 甘蔗 – gān zhè : cây mía

 

Share: