NHỮNG ĐIỀU MÀ TIẾNG TRUNG CẦM XU KHÔNG CÓ?

1. KHÔNG dạy tiếng bồi Chúng tôi sở hữu phương pháp học và luyện phát âm Tiếng Trung chuẩn, do các phát thanh viên VOV, JoyFM trực tiếp đào tạo. 2. KHÔNG yêu cầu học viên HỌC QUÁ NHIỀU Chúng tôi tuyệt đối không ép học viên học căng thẳng. Chúng tôi luôn theo tôn chỉ […]

Đọc thêm